top of page

PRIVACY VERKLARING

Femke de Jong fotografie vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan
ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke
gegevens ik van jou verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen
wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy
kun je contact opnemen via infofemkedejong@gmail.com


Artikel 1 Wie ben ik?
Femke de Jong fotografie, handelsnaam van Femke de Jong is een eenmanszaak,
gevestigd op de Kortlandstraat 69, 2922 XD te Krimpen a/d IJssel.
Ik ben geregistreerd bij de KvK onder nummer 62580434. Ik ben de
verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.


Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?
Hier kun je lezen welke gegevens ik van jou verwerk en waarom ik dit doe en welke
juridische redenen hieraan ten grondslag liggen. Tevens lees je hoelang ik deze
gegevens zal bewaren.
Ik verwerk je naam, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten
optimaal aan jou te kunnen leveren. Denk hierbij aan bijzondere persoonsgegevens die
ik verwerk door jou en andere betrokkenen op de foto te zetten.
Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de
looptijd van onze overeenkomst. Ik verwijder deze gegevens 2 jaar na het einde van
onze overeenkomst.
Om jouw bestelling te beheren zal ik jouw naam, leveringsadres, factuur adres, e-mail,
telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betaalgegevens tot 7 jaar na het sluiten van
onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering
en eventuele wijziging of vervolg van de overeenkomst, als mede voor de
belastingdienst.
Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en sociale media kanalen om mijn
gemaakte werk aan potentiële klanten te laten zien. Soms verwerk ik in de content die ik
hiervoor maak alleen jou naam als jij hier bij het aangaan van onze overeenkomst geen
bezwaar tegen hebt gemaakt. Ik bewaar deze content onbeperkt in mijn archief, tenzij jij
een verzoek doet om dit te verwijderen.
Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, adres,
klantnummer, e-mail, telefoonnummer, betaalgegevens. Zonder deze gegevens kan ik
jou betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst
dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou
anonimiseren.
Mocht je onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, dan zal ik jouw naam,
email, telefoonnummer, klantnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze
klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen.
Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal
gegevens met betrekking tot klachten na afhandeling verwijderen.
Om mijn website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics en
retargeting diensten. Ik heb commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee
samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en te verbeteren.

Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en ben hierbij aan de
bewaartermijn van deze partij gebonden.
Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij
het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op
de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij mijn website bezoekt
worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.
Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw
naam, foto en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze
gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website en
sociale media kanalen plaatsen uit commercieel belang. Ik verwijder deze zodra ze niet
meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of jij een verzoek doet tot
verwijdering.
Wanneer jij contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om jouw naam en
email. Optioneel kun je ook je telefoonnummer en trouwdatum invullen. Met het
versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij zodat ik
contact met jou kan opnemen. De gegevens van een verzonden contactformulier
verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit
voortvloeit.
Ten behoeve van jouw persoonlijke web album verwerk ik een wachtwoord. Ik sla dit
wachtwoord versleuteld op in combinatie met jouw email adres. Dit doe ik om
beveiligingsfraude te voorkomen. Ik bewaard deze accountgegevens totdat jouw
persoonlijke web album verwijderd wordt na 1 jaar.


Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?
Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij
deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik jouw gegevens heb
verkregen van een van mijn klanten wanneer jij ook aanwezig bent tijdens de shoot en
jou daar fotografeer, of wanneer jij de fotobestanden uit het persoonlijke webalbum van
mijn klant download. Tot slot kan het zijn dat ik van mijn second shooter foto’s krijg
waar jij op staat om te bewerken.


Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven
met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.
1. Inzage – Je kunt te allen tijden een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te
zien.
2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens wilt laten aanpassen,
verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek
indienen.
3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
4. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete
toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel
gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.
Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen, voorzien van een
kopie van jou identiteitsbewijs ( met afgeschermd BSN en pasfoto ), naar
infofemkedejong@gmail.com. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30
dagen beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten
waarom ik jouw verzoek afwijs.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?
Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de
bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen
voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen
betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik sluit met
deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te
beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.
Wanneer ik jouw gegevens buiten de EU verwerk zal ik passende
(beveiliging)maatregelen treffen.


Artikel 6 Slotbepalingen
Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen omdat ik wijzigingen in
het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik
je gegevens gebruik, kun je een email sturen naar infofemkedejong@gmail.com. Alsj je
een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga, kun je mij dat ook
laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page